• 3 سال پیش

  • 0

  • 08:54

نوها و کهنه‌ها و خاطره‌ها به قلم #ایرج_آرمان از مجله کرگدن

هنر و زندگی شهرزاد
0
0
0

نوها و کهنه‌ها و خاطره‌ها به قلم #ایرج_آرمان از مجله کرگدن

هنر و زندگی شهرزاد
  • 08:54

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات
نوها و کهنه‌ها و خاطره‌ها به قلم #ایرج_آرمان از مجله کرگدن (https://t.me/kargadanmagazine) شماره ۱۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ گفت وگو با اشیا/ ضد بازار سرمایه داری ساحل امن و آسایشی را به نام رفاه برآمده از خرید و مصرف نشان می دهد که دروغ و توهمی بیش نیست، باید راه‌‌هایی برای استفاده بهینه از اشیا و کالاها جست. باید ارزش کالا را به آن بازگرداند. باید فرهنگ مصرف صحیح استفاده و دست به دست شدن کالایی را که هنوز عمرش باقی است، عادی و معمولی کرد. نباید از خریدن اشیای دست دوم خجل شد. این مطلب را انتخاب کردم و خواندم چون دلمشغولی ده سال گدشته‌‌ی من است و هر چه در کارهای من می‌بینید زنده کردن و زندگی بخشیدن به همه آن چیزها و مفاهیمی است که به ناروا به مرگ و فراموشی سپرده می‌شوند. با همه آنچه جهان روزانه نمی‌خواهد و دلش را می‌زند و اسیر تبلیغات و با حرص و آز منفعت‌های پوشالی مدام مصرف می‌کند و دور می‌اندازد می‌شود چندین جهان آباد دیگر ساخت. اجرا #شهرزادفتوحی هنر و زندگی شهرزاد (https://t.me/ShahrzadArtandLife) تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی @kargadanmagazine (https://t.me/kargadanmagazine) @ShahrzadArtandLife در تلگرام بشنوید https://t.me/ShahrzadArtandLife/6911

با صدای
ایرج آرمان
شهرزاد فتوحی
مجتبی میر‌سمیعی
هنر و زندگی شهرزاد
مجله کرگدن

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads