• 3 سال پیش

  • 424

  • 04:26

غزل ۶۰ عطار نیشابوری با نوای سه‌تار نادر فولادی‌نسب اجرا شهرزادفتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
0
0
0

غزل ۶۰ عطار نیشابوری با نوای سه‌تار نادر فولادی‌نسب اجرا شهرزادفتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
  • 04:26

  • 424

  • 3 سال پیش

توضیحات
غزل ۶۰ عطار نیشابوری با نوای سه‌تار دشتی از #نادر_فولادی‌نسب (https://t.me/naderfouladinasab)اجرا #شهرزادفتوحی (https://t.me/ShahrzadArtandLife)تنظیم #مجتبی_میرسمیعی عشق را گوهر ز کانی دیگر است مرغ عشق از آشیانی دیگر است هرکه با جان عشق بازد این خطاست عشق بازیدن ز جانی دیگر است عاشقی بس خوش جهانی‌ست ای پسر وان جهان را آسمانی دیگر است کی کند عاشق نگاهی در جهان زانکه عاشق را جهانی دیگر است در نیابد کس زبان عاشقان زانکه عاشق را زبانی دیگر است کس نداند مرد عاشق را ولیک هر گروهی را گمانی دیگر است نیست عاشق را به یک موضع قرار هر زمانی در مکانی دیگر است نی خطا گفتم برون است از مکان لامکان او را نشانی دیگر است گر بود عاشق خود اینجا در میان جای دیگر در میانی دیگر است جوهر عطار در سودای عشق گویی از بحری و کانی دیگر است #عطار هنر و زندگی شهرزاد (https://t.me/ShahrzadArtandLife) @naderfouladinasab @ShahrzadArtandLife

با صدای
شعر از عطار نیشابوری
نوای سه‌تار دشتی از نادر فولادی‌نسب
اجرا شهرزاد فتوحی
تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
هنر و زندگی شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads