• 2 سال پیش

  • 248

  • 09:30

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز...

هنر و زندگی شهرزاد
6
34%
6
0

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز...

هنر و زندگی شهرزاد
  • 09:30

  • 248

  • 2 سال پیش
34%

توضیحات
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز... مادرم اواخر عمرش خیلی آن را می‌خواند، جستم و اینها را یافتم... بشنو... #خواجوی_کرمانی #انوری #نسیم_شمال #اشرف‌الدین_حسینی_گیلانی @shahrzadartandlife

با صدای
#اشرف‌الدین_حسینی_گیلانی
اجرا و جستجو شهرزاد فتوحی
هنر و زندگی شهرزاد
با همکاری مجتبی میر‌سمیعی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads