• 3 سال پیش

  • 309

  • 07:25

چوپانِ دروغگو به قلم #احمد_شاملو

هنر و زندگی شهرزاد
2
2
0

چوپانِ دروغگو به قلم #احمد_شاملو

هنر و زندگی شهرزاد
  • 07:25

  • 309

  • 3 سال پیش

توضیحات
چوپانِ دروغگو به قلم #احمد_شاملو https://t.me/ShahrzadArtandLife/1815 از آن ایّام تا امروز، کاتبان آن کتاب‌ها بی‌آن که به این «تاکتیک جنگی» گرگ‌ها بیندیشند، یک قلم در مذّمت و سرکوفتِ آن چوپانِ جوان نوشته‌اند و آن بیچاره‌ی بی‌گناه را برای ما طفلِ معصوم‌های آن روزها «دروغگو» معرفی کرده‌اند. خب این مربوط به آن روزگار و عصر معصومیّت ما می‌شود. امروز که بنا به شرایطِ روز، هر کدام‌مان به ناچار برای خودمان گرگی شده‌ایم، چه؟ اگر هنوز هم فکر می‌کنيد که آن چوپان دروغگو بوده، يا کماکان دچارِ آن معصوميّتِ قديم هستيد يا اين حکايت را به اين صورت نخوانده و نشنیده بوديد. حالا ديگر بهانه‌ای نداريد. #شهرزادفتوحی #مجتبی_میر‌سمیعی Shahrzad Art&Life @shahrzadartandlife

با صدای
به قلم احمد شاملو
اجرا شهرزادفتوحی
تنظیم مجتبی میر‌سمیعی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads