• 3 سال پیش

  • 221

  • 18:18

«بوتّیچلّی در میان ویروس‌های مُرده» به قلم شیرین کریمی

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

«بوتّیچلّی در میان ویروس‌های مُرده» به قلم شیرین کریمی

هنر و زندگی شهرزاد
  • 18:18

  • 221

  • 3 سال پیش

توضیحات
• گفت‌وگو با اشیا/ کتاب • «بوتّیچلّی در میان ویروس‌های مُرده» ▫️به قلم #شیرین_کریمی ▫️روایت #شهرزاد_فتوحی #شماره۱۲۶ از مجله‌ی کرگدن شماره ۱۲۶ @kargadanmagazine

با صدای
به قلم شیرین کریمی
گوینده شهرزاد فتوحی
تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
مجله کرگدن
هنر و زندگی شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads