• 3 سال پیش

  • 223

  • 05:00

شعری از #سیمین_بهبهانی «گردن‌آویز»

هنر و زندگی شهرزاد
0
0
0

شعری از #سیمین_بهبهانی «گردن‌آویز»

هنر و زندگی شهرزاد
  • 05:00

  • 223

  • 3 سال پیش

توضیحات
شعری از #سیمین_بهبهانی «گردن‌آویز» از کتاب «یک‌دریچه آزادی» انتشارات سخن چاپ دوم ۱۳۷۷ #شهرزادفتوحی #مجتبی_میرسمیعی ??????? ??????? https://t.me/ShahrzadArtandLife/2151 Shahrzad Art&Life @shahrzadartandlife آشفته‌حال و سودایی اندوهگين و افسرده چادر به سر نپوشيده ‌رخ با حجاب نسپرده پرواي گير و بندش نه‌ وز گزمِگان گزندش نه فکرِ«بپوش و پنهان کن» خاطر از او نيازرده چشمش دو دانه‌‌ی انگور از خوشه‌ها جدا مانده دست زمانه صدخُم خون ‌از اين دو دانه افشرده ديوانه، پاک ديوانه با خلق و خويش بيگانه گيرم برد جهان را آب ‌او خوابش از جهان برده بی‌اختيار و بی‌مقصد با باد رفته اين خاشاک خاموش و مات و سرگردان ‌بی‌گور مانده اين مرده يک ‌جفت ‌اشک ‌و نفرين را سربازْ مُرده پوتين را آويزه کرده برگردن ‌بندش به هم گِره خورده. گفتم که:«چيست اين معنی؟» خنديد و گفت: «فرزندم- طفلک نشسته بر دوشم پوتين برون نياورده...» شهريور ۱۳۶۷ سیمین بهبهانی ??? با سپاس از «مهدی فتوحی» که به یادم انداخت این شعر را بخوانم.

با صدای
گوینده شهرزاد فتوحی
تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
هنر و زندگی شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads