• 3 سال پیش

  • 155

  • 44:59

معمّای حافظ از داریوش آشوری

هنر و زندگی شهرزاد
0
0
0

معمّای حافظ از داریوش آشوری

هنر و زندگی شهرزاد
  • 44:59

  • 155

  • 3 سال پیش

توضیحات
معمّای حافظ از داریوش آشوری این مقاله را در سلسله مقالاتی که هفت سال پیش برای رادیو‌حافظ می‌خواندم، خواندم تا بماند و شنیده شود. اما رادیو حافظ نماند و این مطلب هم کم‌شنیده ماند که ماند و از بسیاری از شبکه‌ها هم گم شد. ازآن روزگار، رفیقِ نادیده‌ی شفیقی مانده که قدر دل و کارِ دل خوب می‌داند، به همت و لطف مجتبی میر‌سمیعی دوباره این مقاله را جان بخشیدیم تا بشنویم. (گاهی شنیدن کارهای گذشته به خود آدم خوب نشان می‌دهد که از خودش جلو زده است) متن مقاله را می‌توانید ??? بخوانید ???????? http://www.aftabir.com/articles/view/art_culture/literature_verse/c5c1125315804p1.php/معمای-حافظ و نسخه‌ی شنیداری آن را??? بشنوید ???????? اين جست‌و‌جو در پی پاسخی‌ست به يک مسأله‌‌ی اساسی‌ِ ما در اين روزگار. يعنی، فهمِ پُرپيچ‌و‌خم‌ترين، پُررمز‌و‌رازترين و در عينِ حال، گيراترين و پُرهوادارترين ميراثِ ادبی‌ِ ما فارسی‌زبانان. اين پرسش که: ‘حافظ چه می‌گويد؟’، برایِ من، هم پرسشی‌ست نظری درباره‌ی بنيادِ ساختارِ معنايی در اين ديوان و هم پرسشی‌ست جامعه‌شناسانه درباره‌ی اين که معنای اين همه هيجان و هياهو در ميانِ ما بر سرِ حافظ چیست. جاذبه‌ی‌ شگفتِ يک شاعر که هفت قرن پيش می‌زيسته برای مردمی که شکلِ زندگی و رفتارشان، براثرِ آمدنِ سازمايه‌های مادّی و معنویِ مدرن، اين‌همه دگرگون شده، از چیست؟ به چه نيازی پاسخ می‌گويد که اين همه از هر گروهِ اجتماعی و طبقه به او روی می‌کنند و شعرِ او را زبانِ حالِ خود می‌دانند؟ و سرانجام اين که، چرا درباره‌ی‌ او اين‌همه حرف‌هایِ ناهمساز از افق‌های فکری و ايدئولوژيکِ يکسره بيگانه باهم زده می‌شود و همه مدّعی آن هستند که حافظِ ‘راستين’ را شناخته‌اند؟ و چرا بسياری از دوستارانِ ادبيّاتِ فارسی و آشنايانِ با آن دوست دارند که در کشاکش‌های فکری و ستيزه‌های ايدئولوژيک، حافظ نيز به عنوانِ يک شخصيّتِ تاريخی، يا چه بسا چهره‌ای اسطوره‌ای، هوادارِ ايشان و در جبهه‌ی ايشان باشد؟ از متن مقاله به قلم داریوش آشوری نوشته‌ی ? #داریوش_آشوری به روایت ? #شهرزادفتوحی تنظیم از ? #مجتبی_میر‌سمیعی Shahrzad Art&Life @shahrzadartandlife

با صدای
گوینده شهرزاد فتوحی
تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
هنر و زندگی شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads