• 2 سال پیش

  • 105

  • 02:02

شاپرک نوشته قدسی قاضی‌نور

هنر و زندگی شهرزاد
0
0
0

شاپرک نوشته قدسی قاضی‌نور

هنر و زندگی شهرزاد
  • 02:02

  • 105

  • 2 سال پیش

توضیحات
شاپرک #قدسی_قاضی‌نور از کتاب مثل یک حباب آبی اجرا و عکس #شهرزادفتوحی تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی هنر و زندگی شهرزاد (https://t.me/ShahrzadArtandLife) Shahrzad Art&Life @ShahrzadArtandLife

با صدای
نوشته‌ی قدسی قاضی‌نور
اجرا شهرزادفتوحی
تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
هنر و زندگی شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads