• 3 سال پیش

  • 263

  • 14:14

دسته‌ی کلمه‌ها به قلم شیرین کریمی

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

دسته‌ی کلمه‌ها به قلم شیرین کریمی

هنر و زندگی شهرزاد
  • 14:14

  • 263

  • 3 سال پیش

توضیحات
#رادیو_کرگدن •کرگدنی‌ها • «دسته‌ی کلمه‌ها» داستان: دسته‌ی کلمه‌ها کمی سیاسی، کمی سورئال به قلم #شیرین_کریمی https://www.instagram.com/sheerinkarimi/ https://tehran.academia.edu/ShirinKarimi روایت #شهرزاد_فتوحی تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی #شماره۱۰۴ @kargadanmagazine @ShahrzadArtandLife

با صدای
به قلم شیرین کریمی
از مجله‌ی کرگدن شماره ۱۰۴
گوینده شهرزاد فتوحی
تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
هنر و زندگی شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads