• 1 ماه پیش

  • 423

  • 01:36:46

سفرنامه‌ی حاجی‌مهندس سفر‌نامه‌‌ی فرش علی‌ حصوری

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

سفرنامه‌ی حاجی‌مهندس سفر‌نامه‌‌ی فرش علی‌ حصوری

هنر و زندگی شهرزاد
  • 01:36:46

  • 423

  • 1 ماه پیش

توضیحاتسفرنامه‌ی حاجی‌مهندس(سفرنامه‌ی فرش) 

به قلمِ علی حصوری


نشر چشمه ۱۳۹۴


هوای کوی تو از سر نمی‌رود ما را به یار گرامی، 

 احمد منصوری


این کتاب سفرنامه‌ای متعارف نیست. در آن از سنت‌های بافندگی در ایران، بخش مهمی از هنر‌های ایران، رسم‌ها، آداب و رسوم و گاه ریشه‌ی تاریخی برخی از پدیده‌ها و حوادث سخن رفته است. همچنین از اتفاقاتی که در حین گرد‌آوری اطلاعات اساسی در مورد فرش ایران برای نویسنده رخ داده یا به گوشش خورده که از بار فرهنگی یا تاریخی خالی نیست. 

در این سفرنامه نویسنده به برخی از هنر‌های کاربردی، ابزار‌ها و فنون و گاه ریشه‌ی تاریخی آن‌ها یا نسبت آن‌ها با شهر‌ها و مناطق کشور پرداخته است. پیشگفتار

سخنی از آغاز به پایان

درآمد

بهشت زیر پای ایرانیان بود

آغاز کار 

نام‌های نوبه دنبال کلاه، سفرنامه‌ی فرش در مسیر باد

در یوتیوب بشنوید

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm3lpdp6PqlrpQZwzrN2gNl0


در تلگرام بشنوید

https://t.me/ShahrzadArtandLife/9966


اجرا و تنظیم شنیداری#شهرزاد‌فتوحی

هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

 Shahrzad Art&Life

@ShahrzadArtandLife


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز