• 3 ماه پیش

  • 9

  • 02:34

نقش سهامداران و مالکان شرکت در تامین مالی کسب و کارها چگونه است؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

نقش سهامداران و مالکان شرکت در تامین مالی کسب و کارها چگونه است؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 02:34

  • 9

  • 3 ماه پیش

توضیحات


سهامداران و مالکان شرکت یکی از دو بال تامین مالی شرکتها و کسب و کارها در جهت سرمایه گذاری های کسب و کار می باشند، روش های گوناگونی برای تامین مالی از طریق سهامداران در قانون تجارت کشور وجود دارد، این نوع تامین مالی دارای مزایایی نیز می باشد که در این فایل صوتی به آن پرداخته شده است.

برای دریافت مشاوره با دفتر دکتر ابراهیمی در تماس باشید

www.ebrahimifinance.ir

02128420131

09126134153shenoto-ads
shenoto-ads