• 3 ماه پیش

  • 4

  • 01:58

دو بال تامین مالی تمامی شرکت ها و کسب و کارها کدامند؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

دو بال تامین مالی تمامی شرکت ها و کسب و کارها کدامند؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 01:58

  • 4

  • 3 ماه پیش

توضیحات

تمامی شرکت ها و کسب و کارها در دنیا برای تامین مالی سرمایه گذاری های خود از دو بال استفاده می کنند که یکی از آنها استفاده از بال سرمایه گذاران یا سهامداران آن شرکت می باشد و بال دوم هم استفاده از اعتبار و بدهی در کسب و کارشان می باشد که می تواند این بدهی از نظام بانکی و یا از بازار سرمایه تامین گردد. اینکه در شرکت ها کدام بال می بایست سنگین تر باشد و هرکدام چگونه در تامین منابع مالی شرکت نقش ایفا می کنند را می توانید در فایل صوتی کوتاهی در این خصوص بشنوید.

برای مشاوره در خصوص تامین مالی شرکتی می توانید با دفتر دکتر ابراهیمی در تماس باشید

www.ebrahimifinance.ir

02128420131

09126134153shenoto-ads
shenoto-ads