• 4 ماه پیش

  • 7

  • 03:15

پول نقدی که از شرکت شما خارج می شود چه مدت زمان طول می کشد تا به شرکت برگردد؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

پول نقدی که از شرکت شما خارج می شود چه مدت زمان طول می کشد تا به شرکت برگردد؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 03:15

  • 7

  • 4 ماه پیش

توضیحات

چرخه های تجاری یا چرخه های نقدی بیان کننده دوره های ورود و خروج وجوه نقد عملیاتی از کسب و کار می باشند، این چرخه ها با در نظر گرفتن گردش عناصر سرمایه در گردش مانند مطالبات (وصولی ها)، تعهدات ناشی از خرید و همچنین موجودی های کالا و انبار شرکت، میزان و سرعت گردش منابع نقدی شرکت را می سنجند. این چرخه ها بر اساس روز هرچه بلندمدت تر باشند، وجوه نقد بیشتری را در خارج از کسب و کار نگه می دارند، لذا شرکتها باید تلاش نمایند تا هرچه می توانند ارتفاع این چرخه ها را کاهش دهند.

برای دریافت مشاوره با دفتر دکتر سید اسماعیل ابراهیمی در تماس باشید


www.ebrahimifinance.ir

09126134153 | 02128420131


shenoto-ads
shenoto-ads