• 4 ماه پیش

  • 8

  • 00:00

صندوق های سرمایه گذا ی کالایی چه نوع صندوق هایی هستند؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
1
1
0

صندوق های سرمایه گذا ی کالایی چه نوع صندوق هایی هستند؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 00:00

  • 8

  • 4 ماه پیش

توضیحات

یکی از انواع #صندوقهای_سرمایه گذاری، #صندوق_کالایی (Commodity funds) می باشد

این نوع صندوق ها بر اساس منابعی که از سرمایه گذاران خود جمع آوری کرده اند، اقدام به سرمایه گذاری در یک #بازار کالایی خاص می کنند و در #بازار_سرمایه اقدام به خرید و فروش #سپرده_های_کالایی آن کالا در بورس کالا می نمایند. در این ویدئو توضیحاتی در این خصوص و مثال هایی آورده شده است، که توجه شما را بدان جلب می کنم.

سید اسماعیل ابراهیمی

www.ebrahimifinance.ir

02128420131

09126134153


shenoto-ads
shenoto-ads