• 5 ماه پیش

  • 12

  • 02:50

آیا می دانید شتاب و سرعت کسب و کار و شرکت شما چقدر است؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

آیا می دانید شتاب و سرعت کسب و کار و شرکت شما چقدر است؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 02:50

  • 12

  • 5 ماه پیش

توضیحات

سرعت و شتاب کسب و کار شما چقدر است؟

آیا تا کنون شتاب و سرعت کسب و کار خود را محاسبه نمودی اید؟ شرکتها بر اساس میزان فروش و درآمدهایی که دارند و همچنین بر اساس نحوه استفاده از دارایی های خود که هم سرمایه در گردش و هم سرمایه گذاری های بلندمدت را شامل می شود، می توانند میزان استفاده از این دارایی ها و چگونگی ایجاد درآمد از انها را بررسی نمایند، این موضوع تحت عنوان گردش دارایی ها مطرح می شود که میزان و اندازه آن برای صنایع مختلف متفاوت می باشد. در این فایل در این خصوص مطالبی را عرض خواهم کرد. برای مشاوره و اطلاعات بیشتر به سایت دکتر ابراهیمی مراجعه و با شماره های زیر در تماس باشید.

www.ebrahimifinance.ir

02128420131

09126134153


shenoto-ads
shenoto-ads