• 5 ماه پیش

  • 8

  • 02:30

استراتژی های مهم مالی در شرکتها کدام هستند؟ (Financial strategy)

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

استراتژی های مهم مالی در شرکتها کدام هستند؟ (Financial strategy)

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 02:30

  • 8

  • 5 ماه پیش

توضیحات

هدف نهایی و غایی شرکتها، افزایش ارزش و به تبع آن افزایش ثروت سهامداران می باشد، این هدف در کسب و کارها با 4 استراتژی که شرکتها از آن بهره می برند قابلیت اجرا پیدا می کند. دراین فایل صوتی این 4 استراتژی را توضیح داده ام.

برای مشاهده ویدئوها و فایلهای بیشتر به سایت مراجعه فرمایید.

www.ebrahimifinance.ir

instagram: ebrahimifinance


shenoto-ads
shenoto-ads