• 5 ماه پیش

  • 9

  • 01:59

آیا سودهای شرکت شما دارای کیفیت هستند و بر ارزش شرکت شما می افزایند؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

آیا سودهای شرکت شما دارای کیفیت هستند و بر ارزش شرکت شما می افزایند؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 01:59

  • 9

  • 5 ماه پیش

توضیحات

سودآوری در صورتهای مالی شرکتها، تنها ملاک موفقیت کسب و کار نیست، یکی از مهمترین عواملی که به آن توجه می شود و مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد آن است که آیا سود بدست آمده در شرکت، سبب افزایش ارزش آن کسب و کار می گردد یا خیر؟ این مطلب را معمولا با موضوعی تحت عنوان کیفیت سود بر مبنای سرمایه در گردش (Working capital) می سنجند. در حقیقت آنچه که اهمیت دارد و سودآوری شرکتها را با کیفیت می سازد این است که تطابقی بین افزایش سرمایه در گردش و فروش و سودآوری در کسب و کار وجود داشته باشد. شرکتی را درنظر بگیرید که مبالغ بالایی به سرمایه در گردش آن اضافه می گردد، اما قادر به استفاده از آن نبوده و فروش و سود شرکت رشد چندانی نداشته باشد. لذا تحلیل این موضوع مهم و توجه به آن حیاتی است.

برای مشاوره در این خصوص و مشاهده ویدئوها به سایت دکتر ابراهیمی مراجعه فرمایید.

www.ebrahimifinance.ir


shenoto-ads
shenoto-ads