• 4 ماه پیش

  • 8

  • 02:55

چه نوع ریسک هایی بر یک سرمایه گذاری وارد می شوند؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

چه نوع ریسک هایی بر یک سرمایه گذاری وارد می شوند؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 02:55

  • 8

  • 4 ماه پیش

توضیحات

هنگام بررسی یک سرمایه گذاری برای آنکه انتخاب درستی راجع به آن سرمایه گذاری داشته باشیم، می بایست علاوه بر محاسبه بازده مورد انتظار آن، به ارزیابی ریسک های وارد بر آن سرمایه گذاری نیز بپردازیم.

ریسک های متعددی از جمله ریسک های مالی، سیاسی، اقتصادی، اعتباری، فروش، مدیریتی و ... بر یک سرمایه گذاری وارد می شوند، اما تمام این ریسک ها را به دو دسته کلی (ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک) تقسیم می کنند که هر کدام از این ریسک ها، ویژگی های خاص خود را دارند.

در این فایل ویدئویی توضیحاتی در این خصوص داده ام.

برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با سایت و دفتر اینجانب در تماس باشید.

02128420131

09126134153

www.ebrahimifinance.ir


shenoto-ads
shenoto-ads