• 3 ماه پیش

  • 2

  • 02:56

آیا برای تامین مالی کسب و کارتان به گزینه های دیگری غیر از بانک اندیشیده اید؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

آیا برای تامین مالی کسب و کارتان به گزینه های دیگری غیر از بانک اندیشیده اید؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 02:56

  • 2

  • 3 ماه پیش

توضیحات


در جامعه ما به طور سنتی اغلب شرکتها برای تامین مالی کسب و کارشان به بانک مراجعه می کنند، این در صورتی است که بیش از 80 درصد تامین مالی شرکتها در کشورهای پیشرفته تر از طریق بازار سرمایه انجام می شود. روش های گوناگونی برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه وجود دارد که در این فایل صوتی به سه مورد از آنان اشاره می کنم و در فایل های بعدی تعداد دیگری را تشریح خواهم کرد.

برای مشاوره در خصوص تامین مالی از بازار سرمایه با دفتر دکتر ابراهیمی در تماس باشید

www.ebrahimifinance.ir

02128420131

09126134153shenoto-ads
shenoto-ads