• 3 ماه پیش

  • 3

  • 01:53

اوراق صکوک اسلامی چگونه در تامین مالی کسب و کارها کمک می کنند؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

اوراق صکوک اسلامی چگونه در تامین مالی کسب و کارها کمک می کنند؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 01:53

  • 3

  • 3 ماه پیش

توضیحات

اوراق قرضه در دنیا برای تامین مالی شرکتها بسیار رایج هستند، اما در شریعت اسلام انتشار اوراق بر پایه بدهی دارای ایراد است، لذا کشورهای اسلامی از اوراق صکوک در این خصوص استفاده می نمایند که توضیحات آن را در فایل صوتی کوتاهی بیان نموده ام.

سید اسماعیل ابراهیمی


www.ebrahimifinance.ir


02128420131

09126134153


shenoto-ads
shenoto-ads