• 3 ماه پیش

  • 5

  • 03:46

اوراق خزانه (اخزا) چیست و چگونه می توان در آن سرمایه گذاری نمود؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

اوراق خزانه (اخزا) چیست و چگونه می توان در آن سرمایه گذاری نمود؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 03:46

  • 5

  • 3 ماه پیش

توضیحات

یکی از اوراق مهم مالی در بازار سرمایه هر کشوری اوراق خزانه یا (treasury bonds) می باشد، این اوراق توسط دولت ها و در بودجه آنها لحاظ می گردد و به پیمانکارانی که پروژه هایی را برای دولت انجام می دهند، داده می شود تا در سررسید مدنظر، نقد شوند. این اوراق قابلیت سرمایه گذاری با ریسک صفر توسط سرمایه گذاران را داشته و اوراق درآمد ثابت محسوب می شوند، در کشور ما ایران هم این اوراق منتشر می شوند و بسیاری افراد و شرکتها علاقه مند به سرمایه گذاری در این اوراق هستند. در این فایل صوتی کوتاه این موضوع را تشریح کرده ام.

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی

www.ebrahimifinance.ir

02128420131

09126134153shenoto-ads
shenoto-ads