• 3 ماه پیش

  • 5

  • 02:02

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات روشی برای تامین مالی شرکتها

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات روشی برای تامین مالی شرکتها

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 02:02

  • 5

  • 3 ماه پیش

توضیحات

یکی از شیوه های تامین مالی کسب و کارها، تامین مالی از طریق صاحبان کسب و کار است که متداول ترین نوع آن عبارت است از افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی و مطالبات که در این روش شرکتها با انتشار حق تقدم، نسبت به تامین منابع مالی سرمایه گذاری های خود، اقدام می کنند.

در ویدئوی کوتاهی این مدل را توضیح داده ام

#سید_اسماعیل_ابراهیمی

www.ebrahimifinance.ir

02128420131

09126134153


shenoto-ads
shenoto-ads