• 3 ماه پیش

  • 3

  • 02:47

اوراق سلف موازی استاندارد چگونه برای تامین مالی شرکتها استفاده می شود؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

اوراق سلف موازی استاندارد چگونه برای تامین مالی شرکتها استفاده می شود؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 02:47

  • 3

  • 3 ماه پیش

توضیحات

یکی از روش های تامین مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش) برای شرکتها استفاده از اوراقی تحت عنوان اوراق سلف موازی استاندارد می باشد که در بازار سرمایه کشور ما بسیار رایج است و شرکتهای مختلف تولیدی، برای برآورده کردن نیازهای مالی کوتاه مدت خود از این نوع اوراق استفاده می نمایند، این ابزار بر مبنای کالای تولیدی مدنظر ناشر منتشر می شود و سرمایه گذاران مختلفی بر روی این اوراق سرمایه گذاری می نمایند و درآمد ثابت از آن کسب می کنند. در این فایل صوتی این اوراق تشریح شده است.

سید اسماعیل ابراهیمی

02128420131

09126134153


shenoto-ads
shenoto-ads