• 3 ماه پیش

  • 3

  • 02:45

استراتژی های تامین مالی کوتاه و بلندمدت کسب و کار شما چیست؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

استراتژی های تامین مالی کوتاه و بلندمدت کسب و کار شما چیست؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 02:45

  • 3

  • 3 ماه پیش

توضیحات

هر کسب و کاری فارغ از اینکه در چه صنعتی فعالیت دارد، باید استراتژی تامین مالی خود را تهیه کند. هر شرکتی در طول فعالیت خود، نیازهای مالی از نوع کوتاه مدت و برای سرمایه درگردش و همچنین از نوع بلندمدت در جهت سرمایه گذاری های آینده نگر دارد، عناصر و فاکتورهای گوناگونی بر این دو نوع نیاز مالی اثر گذار هستند. در فایل صوتی کوتاهی این موارد را توضیح داده ام.

برای دریافت مشاوره در زمینه استراتژی های تامین مالی با دفتر دکتر ابراهیمی در تماس باشید

www.ebrahimifinance.ir

02128420131 09126134153


shenoto-ads
shenoto-ads