• 1 سال پیش

  • 88

  • 17:07

25-"این عکسو با گوشیمم میتونم بگیرم که"

پیکسوکست(کانال عکاسی)
0
0
0

25-"این عکسو با گوشیمم میتونم بگیرم که"

پیکسوکست(کانال عکاسی)
  • 17:07

  • 88

  • 1 سال پیش

توضیحات

یه تعداد میان این حرف رو بهمون میزنن. ولی به این فکر کردین که شاید راست میگن؟!


shenoto-ads
shenoto-ads