• 1 سال پیش

  • 124

  • 11:56

18- تاثیر تکنولوژی و AI بر عکاسی

پیکسوکست(کانال عکاسی)
0
0
0

18- تاثیر تکنولوژی و AI بر عکاسی

پیکسوکست(کانال عکاسی)
  • 11:56

  • 124

  • 1 سال پیش

توضیحات

بعضیا از این هوش مصنوعی یه غولی ساختن که انگاری میاد که همه رو بدبخت کنه ولی...


shenoto-ads
shenoto-ads