• 1 سال پیش

  • 94

  • 09:18

13-بقیه تو رو با چی میشناسن؟

پیکسوکست(کانال عکاسی)
1
1
0

13-بقیه تو رو با چی میشناسن؟

پیکسوکست(کانال عکاسی)
  • 09:18

  • 94

  • 1 سال پیش

توضیحات

هر مردی، نه تنها مسئول اعمال خودشه، بلکه مسئول اعمال بقیه هم هست.

از داستایوفسکی


با صدای
فرشاد شیخ زاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads