• 1 سال پیش

  • 81

  • 14:19

08-چی شد که من عکاس شدم؟

پیکسوکست(کانال عکاسی)
0
0
0

08-چی شد که من عکاس شدم؟

پیکسوکست(کانال عکاسی)
  • 14:19

  • 81

  • 1 سال پیش

توضیحات

توی هر رشته هنری که فعالیت دارین، همیشه اولین اتفاقی که باعث شد شما اون رشته رو دنبال کنید، واستون جذابه.

تو این اپیزود واستون تعریف میکنم که چی شد که من وارد حرفه عکاسی شدم.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads