• 1 سال پیش

  • 208

  • 11:34

۰۲-آموزشگاه عکاسی بریم یا نریم؟ مدرک به دردمون میخوره؟

پیکسوکست(کانال عکاسی)
0
0
0

۰۲-آموزشگاه عکاسی بریم یا نریم؟ مدرک به دردمون میخوره؟

پیکسوکست(کانال عکاسی)
  • 11:34

  • 208

  • 1 سال پیش

توضیحات

با وجود این حجم از اطلاعات در اینترنت، بعضیا براشون سواله که آیا هنوز ارزشش رو داره برای عکاسی کلاس برن یا نه؟


shenoto-ads
shenoto-ads