• 1 سال پیش

  • 127

  • 41:32

21-قانون و عکاسی (خارج از ایران)

پیکسوکست(کانال عکاسی)
0
0
0

21-قانون و عکاسی (خارج از ایران)

پیکسوکست(کانال عکاسی)
  • 41:32

  • 127

  • 1 سال پیش

توضیحات

بعد از صحبت درباره ی باید ها و نباید های عکاسی در ایران،

بیاید ببینیم اونور چه خبره.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads