• 1 سال پیش

  • 108

  • 12:50

22-فریلنسینگ یا استخدام در عکاسی

پیکسوکست(کانال عکاسی)
0
0
0

22-فریلنسینگ یا استخدام در عکاسی

پیکسوکست(کانال عکاسی)
  • 12:50

  • 108

  • 1 سال پیش

توضیحات

اینجا بهتون میگم که آزاد برای خودتون کار کنین خوبه، یا اینکه یه جای مشخص استخدام باشید...


shenoto-ads
shenoto-ads