• 1 سال پیش

  • 1.6K

  • 05:24

فانوس-خلق محصول ارزشمند

فانوس
0
0
0

فانوس-خلق محصول ارزشمند

فانوس
  • 05:24

  • 1.6K

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این پادکست به شرح یک داستان واقعی پرداختیم تا یک موضوع بسیار پراهمیت به نام خلق محصول ارزشمند را به صورت ریشه ای درک کنیم


با صدای
محمد صفی خانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads