• 1 سال پیش

  • 551

  • 07:04

الهه زرفان

فانوس
0
0
0

الهه زرفان

فانوس
  • 07:04

  • 551

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این پادکست به ماهیت واقعی زمان می پردازیم و می فهمیم چرا مدیریت زمان یک افسانه دروغین است؟


با صدای
محمد صفی خانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads