• 1 سال پیش

  • 820

  • 08:09

هسته اصلی تفکر

فانوس
2
2
1

هسته اصلی تفکر

فانوس
  • 08:09

  • 820

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این بخش با پدیده ای به نام فیا و نحوه شکل گیری آن آشنا می شویم.


با صدای
محمد صفی خانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads