• 1 سال پیش

  • 587

  • 06:46

3 نکته مهم در ارتباط با این محتوا که باید بدانید

فانوس
0
0
0

3 نکته مهم در ارتباط با این محتوا که باید بدانید

فانوس
  • 06:46

  • 587

  • 1 سال پیش

توضیحات

این دوره یک مُسکن نیست و بسیاری از پیش فرض های شما را تغییر خواهد داد.تمامی مواردی که در این چند ساعت گفته می شود کاملا ریشه ای و با سند و مدرک گفته می شود.


با صدای
محمد صفی خانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads