• 1 سال پیش

  • 1.0K

  • 09:48

منابع کنترل زندگی

فانوس
0
0
0

منابع کنترل زندگی

فانوس
  • 09:48

  • 1.0K

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این پادکست با مثالهای بسیار زیادی به این حقیقت می رسیم که منابع کنترل زندگی انسان چه چیزهایی هستند و چگونه با تقویت آنها ، می توانیم بیشتر رشد کنیم؟


با صدای
محمد صفی خانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads