• 1 سال پیش

  • 693

  • 09:01

فانوس-عصر یادگیری

فانوس
0
0
0

فانوس-عصر یادگیری

فانوس
  • 09:01

  • 693

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این بخش به نحوه شکل گیری دانش آشکار و ترویج آن در بین قبایل مختلف می شویم و به این سوال مهم پاسخ می دهیم که آیا همه انسانها نبوغ دارند یا خیر؟


با صدای
محمد صفی خانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads