• 1 سال پیش

  • 70

  • 01:18:59

استفاده و سوءاستفاده از تاریخ علم

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

استفاده و سوءاستفاده از تاریخ علم

تاریخ علم و اندیشه
  • 01:18:59

  • 70

  • 1 سال پیش

توضیحات

چگونه سوگیری‌های ایدئولوژیک در روایت تاریخ علم تأثیر می‌گذارند؟

نشست علمی در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی

مرداد ماه 1401

دبیرجلسه: دکتر مالک شجاعی

سخنران: دکتر امیرمحمد گمینی


ویدئوی جلسه

https://www.aparat.com/v/IdMKk


کتاب پیشنهادی

مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری علم. هلگه کراگ. نشر سمت


با صدای
امیرمحمد گمینی
مالک شجاعی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads