• 1 سال پیش

  • 56

  • 01:57:49

بررسی نمایشنامه «زندگی گالیلۀ» برتولت برشت

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

بررسی نمایشنامه «زندگی گالیلۀ» برتولت برشت

تاریخ علم و اندیشه
  • 01:57:49

  • 56

  • 1 سال پیش

توضیحات

آیا گالیله سوسیالیست بود؟

آیا اختلاف گالیله با کلیسا بر سر ایمان و عقلانیت بود؟

آیا گالیله نظریه خورشید مرکزی را اثبات کرده بود؟

آیا رصدهای گالیله نجوم بطلمیوسی را به طور قطع مردود کرده بود؟

(اصلاحیه: خانم منجم یونانی در قرن چهارم میلادی هوپاتیا نام داشت.)


محمدمهدی موسوی به بهانۀ بازخوانی نمایشنامۀ «زندگی گالیله» اثر برتولت برشت در گفتگو با امیرمحمد گمینی به سراغ تاریخ علم در قرن هفدهم و روابط گالیله و کلیسا می رود و این نمایشنامه را از منظر تاریخی و فلسفی نقد و بررسی می‌کند.

https://www.instagram.com/vega_astronomy/

نسخۀ ویدئویی:

https://aparat.com/v/Srt65


پیشنهاد می‌شود پیش از شنیدن این قسمت کتاب زندگی گالیله را مطالعه کنید

https://fidibo.com/book/1226-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87


یا نمایشنامه صوتی آن را بشنوید:

https://www.navaar.ir/audiobook/5003/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%AA


یا فیلم آن را ببینید:

https://www.youtube.com/watch?v=F_mI1CEDlBk


مقالۀ کوهن در نقد بررسی شیوه تاریخ نگاری برشت در این نمایشنامه

https://www.jstor.org/stable/1207507


با صدای
امیرمحمد گمینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads