• 3 سال پیش

  • 94

  • 01:47:43

درس‌هایی از تاریخ علم - پرسش‌وپاسخ حلقۀ مطالعاتی تمنا با امیرمحمد گمینی: «مبانی ریاضیاتی و مابعدالطبیعی انقلاب علمی قرن هفدهم»

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

درس‌هایی از تاریخ علم - پرسش‌وپاسخ حلقۀ مطالعاتی تمنا با امیرمحمد گمینی: «مبانی ریاضیاتی و مابعدالطبیعی انقلاب علمی قرن هفدهم»

تاریخ علم و اندیشه
  • 01:47:43

  • 94

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم مباحثی در کلیات تاریخ علم و تاریخ‌نگاری علم و ربط علم و شبه علم مطرح می‌شود

با صدای
امیرمحمد گمینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads