• 3 سال پیش

  • 74

  • 25:46

گوشه‌هایی از تاریخ علم - سخنرانی امیرمحمد گمینی در شهرکتاب مرکزی: «حرکت و سکون زمین نزد ابوریحان بیرونی»

تاریخ علم و اندیشه
1
1
1

گوشه‌هایی از تاریخ علم - سخنرانی امیرمحمد گمینی در شهرکتاب مرکزی: «حرکت و سکون زمین نزد ابوریحان بیرونی»

تاریخ علم و اندیشه
  • 25:46

  • 74

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم سخنرانی‌ها و گفتگوهایی از بعضی مباحث در تاریخ علم در فرازهای مختلف تاریخی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

با صدای
امیرمحمد گمینی
سیاوش صفاریان‌پور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads