• 11 ماه پیش

  • 2

  • 22:02

جلسه دهم: قرآنِ خردشده، نقشی جز تبرک ندارد! (شرح فرازی از خطبه فدکیه)

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
0
0
0

جلسه دهم: قرآنِ خردشده، نقشی جز تبرک ندارد! (شرح فرازی از خطبه فدکیه)

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
  • 22:02

  • 2

  • 11 ماه پیش

توضیحات

قرآنِ خردشده، نقشی جز تبرک ندارد! (شرح فرازی از خطبه فدکیه)


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads