• 1 سال پیش

  • 1

  • 14:53

جلسه سوم: سوره حدید؛ ترسیم مسیر آرمان عدالت

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
0
0
0

جلسه سوم: سوره حدید؛ ترسیم مسیر آرمان عدالت

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
  • 14:53

  • 1

  • 1 سال پیش

توضیحات

سوره حدید؛ ترسیم مسیر آرمان عدالت


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads