• 1 سال پیش

  • 1

  • 22:35

جلسه دوم: احترام به والدین جلوه‌ای از ایمان به ربوبیت خدا

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
0
0
0

جلسه دوم: احترام به والدین جلوه‌ای از ایمان به ربوبیت خدا

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
  • 22:35

  • 1

  • 1 سال پیش

توضیحات

احترام به والدین جلوه‌ای از ایمان به ربوبیت خدا


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads