• 1 سال پیش

  • 0

  • 20:13

جلسه اول: آیا فقط آفریده خدا هستیم؟ یا سرپرستی نیز با اوست؟

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
0
0
0

جلسه اول: آیا فقط آفریده خدا هستیم؟ یا سرپرستی نیز با اوست؟

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
  • 20:13

  • 0

  • 1 سال پیش

توضیحات

آیا فقط آفریده خدا هستیم؟ یا سرپرستی نیز با اوست؟


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads