• 11 ماه پیش

  • 2

  • 13:44

جلسه چهارم: امت‌هایی که آرمان الهی را ضایع کردند

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
0
0
0

جلسه چهارم: امت‌هایی که آرمان الهی را ضایع کردند

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
  • 13:44

  • 2

  • 11 ماه پیش

توضیحات

امت‌هایی که آرمان الهی را ضایع کردند


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads