• 11 ماه پیش

  • 2

  • 13:09

جلسه پنجم: باتقوا و باایمان باشید تا اهل‌کتاب نپندارند به چیزی از فضل خدا نرسیدید

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
0
0
0

جلسه پنجم: باتقوا و باایمان باشید تا اهل‌کتاب نپندارند به چیزی از فضل خدا نرسیدید

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
  • 13:09

  • 2

  • 11 ماه پیش

توضیحات

باتقوا و باایمان باشید تا اهل‌کتاب نپندارند به چیزی از فضل خدا نرسیدید


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads