• 11 ماه پیش

  • 1

  • 17:34

جلسه نهم: در قرآن تدبر کنید و آن را بفهمید - شرح فرازی مهم از خطبه غدیر

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
0
0
0

جلسه نهم: در قرآن تدبر کنید و آن را بفهمید - شرح فرازی مهم از خطبه غدیر

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
  • 17:34

  • 1

  • 11 ماه پیش

توضیحات

در قرآن تدبر کنید و آن را بفهمید - شرح فرازی مهم از خطبه غدیر


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads