• 11 ماه پیش

  • 1

  • 13:42

جلسه ششم: آنها به آرمان عدالت در پرتو توحید نرسیدند؛ آیا ما خواهیم توانست؟

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
0
0
0

جلسه ششم: آنها به آرمان عدالت در پرتو توحید نرسیدند؛ آیا ما خواهیم توانست؟

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
  • 13:42

  • 1

  • 11 ماه پیش

توضیحات

آنها به آرمان عدالت در پرتو توحید نرسیدند؛ آیا ما خواهیم توانست؟


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads