• 11 ماه پیش

  • 3

  • 16:21

جلسه هشتم: دنیا؛ بارانی که کشاورزان را به شگفتی وامی‌دارد و سپس خشک می‌شود

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
0
0
0

جلسه هشتم: دنیا؛ بارانی که کشاورزان را به شگفتی وامی‌دارد و سپس خشک می‌شود

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
  • 16:21

  • 3

  • 11 ماه پیش

توضیحات

دنیا؛ بارانی که کشاورزان را به شگفتی وامی‌دارد و سپس خشک می‌شود


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads